مدارک مورد نیاز برای اجاره خودرو

افرادی که قصد اجاره ی خودرو را دارند برای اجاره ی ماشین موردنظر خود تنها باید از دو مرحله گذر کنند. اولین مرحله انتخاب یکی از سرویس های شرکت اجاره ی خودرو بر حسب نیاز سپس پذیرفتن شرایط مربوط به آن خدمات و در مرحله ی دوم ارائه ی مدارک مورد نیاز جهت اجاره ی خودرو

مدارک مورد نیاز جهت اجاره ی خودرو در ایرانی رنت

مشتریان برای اجاره ی خودرو مستلزم این می باشند که در قبال خودروی اجاره ای مدارکی را جهت تضمین تسلیم شرکت اجاره ی خودرو نمایند. مدارک بعنوان تضمین بازگشت خودرو و آسیب های احتمالی که ممکن است برای خودرو پیش آید از مشتری دریافت می شود و بعنوان امانت در شرکت اجاره ی خودرو نگهداری می شود بعد از آنکه موعد مقرر اجاره ی خودرو به پایان رسید بعد از تحویل خودرو به شرکت مدارک به مشتری بازگردانده می شود البته باید این را هم خاطر نشان کرد که برای خدماتی که راننده با ماشین اعزام می شود نیازی به ارائه ی مدرک بعنوان تضمین از جانب مشتری الزامی نیست و همه ی مسئولیت حفظ و نگهداری خودرو بعهده راننده ی اعزامی می باشد.ایرانی رنت برای راحتی مشتریان پلن های متفاوتی برای دریافت مدارک برای سیستم اجاره ی خودرو در نظر گرفته است که عموم مردم با توجه به نیاز خود بتوانند خودرو مورد نظر خود را از شرکت ایرانی رنت کرایه کنند.

مدارک مورد نیاز برای اجاره ی خودرو

  • ارائه کارت شناسایی معتبر
  • پرداخت وجه اجاره ماشین بر اساس مدت زمانی که قصد اجاره خودرو را دارید.
0/5 (0 دیدگاه)