درباره ی ایرانی رنت

موسسه ی اتومبیل کرایه ایرانی رنت اجاره دهنده و اجاره گیرنده خودروهای روز جهان، این شرکت با دارا بودن ناوگان خودرویی مشتمل بر 100 خودرو اعم از ماشین های ایرانی و خارجی بزرگترین و خوشنام ترین کمپانی اجاره خودرو در تهران می باشد . مجموعه ایرانی رنت با بهره برداری و با استفاده از تجربیات شرکت های عظیم و قدیمی بین المللی کرایه اتو http://mailorderbride.pro مبیل بدون راننده به ویژه شرکت های آمریکایی و اروپایی پرکار در مقوله کرایه اتومبیل بدون راننده و با پژوهش ها دقیق و گردآوری نقشه گذرگاه برای ارایه بهترین خدمات با بهترین و بالاترین کیفیت نسبت به دیگر فعالین در عرصه اجاره ماشین بدون راننده در دهه 90 شمسی پا به عرصه صنعت اجاره خودرو در ایران گذاشت .50 خودرو از ناوگان خودرویی ایرانی رنت تحت مالکیت مستقیم کمپانی بوده و به طور مستقیم در ناوگان اتومبیل های اجاره ای این کمپانی می باشد و 70 خودرو از سرمایه گذاران و صاحبان اتومبیل های شخصی می باشند. تمامی ماشین های اجاره ای این مجموعه امکان عرضه به صورت اجاره خودرو بدون راننده را دارا می باشد .

چشم انداز

موسسه ی کرایه اتومبیل ایرانی رنت برای حفظ اصول مشتری مداری و برای خوشنودی و آسودگی خاطر هر چه اغلب مشتریان خویش ، در ازای هر قرارداد اعم از کرایه دادن و یا اجاره گرفتن نسبت به ارائه فیش قرارداد و در صورت اخذ وجه ، رسید آن را به مشتریان خویش ارائه خواهد کرد و تمامی اصول و روال کاری اجاره اتومبیل را به صورت ریزبین و قانونی در نظر خواهد گرفت.مفتخریم که با تکیه بر اعتماد شما مشتریان عزیز و بهره گیری از نوین ترین خودروهای روز ، امکانی فراهم نمودیم تا خاطره ای خوش از کرایه اتومبیل با ایرانی رنت داشته ب http://domyhomework.pro اشید ، سعی می کنیم در صنعت اجاره خودرو بهترین باشیم .